Informatie

  Doel
  Doel van de ontmoetingsdiensten:
  Mensen uit Stadskanaal e.o. bereiken met het evangelie

  Mensen die met de huidige kerkdiensten niet bereikt worden met het evangelie.


  Door wie...
  De ontmoetingsdiensten worden georganiseerd door twee kerken in de gemeente Stadskanaal (Groningen):
    - Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (Navolaan)
    - Chr. Gereformeerde Kerk (Luxemburglaan)

  Waar?
  Geert Teis Theater te Stadskanaal

  Naamgeving
  We gebruiken de naam ontmoetingsdiensten.
  Hiermee benadrukken we een driedubbele ontmoeting:
  1. van God en mens
  2. van mensen onderling
  3. van kerken

  De term Ďdienstí verwijst naar de binding met de kerken. Een ontmoetingsdienst is geen officiŽle kerkdienst,
  maar wil mensen daar uiteindelijk wel naartoe leiden

  Organisatie
  De organisatie van de Ontmoetingsdiensten bestaat uit een stuurgroep, hieronder functioneren
  werkgroepen met elk een specifieke taak. Een stuurgroep is eindverantwoordelijk voor de Ontmoetingsdiensten,
  deze stuurgroep bestaat (minimaal) uit de voorzitters van de verschillende werkgroepen en een afgevaardigde
  van elke deelnemende kerk.

  Werkgroepen
  Er zijn verschillende werkgroepen met elk eigen taken.

  Gebed, bezinning en nazorg
    Taken: Betrokkenheid, bezinning, voorbede en nazorg

  Inhoud en programmering
    Taken: Leiding, programma's en thema's

  Organisatie
    Taken: Organisatie, financiŽn, communicatie

  Zang en muziek
    Taken: Liederen, muziek en presentatie


MS IE FIREFOX Valid HTML 4.01 Transitional Valid HTML 4.01 Transitional